வைபரின் தெற்காசிய நாடுகளுக்கான பிராந்திய தலைமை அதிகாரி அனுபவ் நாயருடன் நேர்காணல்: Photos (2)

Submitted by MD.Lucias on 2016-02-25 16:39:34

தெற்­கா­சிய நாடு­க­ளுடன் ஒப்­பிடும் போது இலங்­கையில் தற்­போது வைபர் பாவ­னை­யா­னது சடு­தி­யாக அதி­க­ரித்து காணப்­ப­டு­கின்­றது.