புளத்சிங்கள பிரதேச சபையின் முன்னால் தலைவர் துசித குலரத்ண நேற்று இரவு பொலிஸாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.