(எம்.சி. நஜிமுதீன்)

இந்து சமுத்திர வான் பரப்பில் மேற்கொள்ளப்படவுள்ள விமானப் பயணிங்களின் பரீட்சார்த்த நடவடிக்கை காரணமாக இன்று கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்திலிருந்து புறப்படும் மற்றும் தரையிறங்கும் விமான சேவைகளின் நேர அட்டவணையில் மாற்றம் செய்யப்படவுள்ளதாக ஸ்ரீலங்கன் விமான சேவைகள் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

அதற்கிணங்க யூ.எல்.318, யூ.எல்.319, யூ.எல்.306, யூ.எல்.307, யூ.எல்.402, யூ.எல்.403, யூ.எல்.314, யூ.எல்.302 ஆகிய விமான சேவை நேரங்களில் மாற்றம் செய்யப்படவுள்ளது.

இது குறித்து மேலதிக விபரங்களை ஸ்ரீலங்கன் விமான சேவைகள் நிறுவனத்தின் 1979 என்ற அவசர இலக்கத்தை தொடர்புகொண்டு பெற்றுக் கொள்ளலாம் எனவும் அந் நிறுவனம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.