தெஹிவளை, இரத்மலானை, ஸ்ரீஜயவர்தனபுர, பன்னிபிடிய,  ஆகிய பகுதிகளில்  மின்சாரத்தடை ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. 

தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாகவே மேற்படி மின்தடை ஏற்பட்டுள்ளது.