ஆடைத் தொழிற்துறைக்காக மூலப்பொருட்கள் நிர்வாக தொழில்நுட்பத்தில் முன்னணியில் திகழும் ThreadSol, தனது முதல் தர தயாரிப்பான IntelloCut, Version 2.0 இலங்கையில் அறிமுகம் செய்துள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. 

மே மாதம் 8 ஆம் திகதி முதல் 10 ஆம் திகதி கொழும்பில் இடம்பெறும் ஆடைத் தொழிற்துறை விநியோகத்தர் கண்காட்சியின் போது இந்த அறிமுகம் நேரடி விளக்கங்களுடன் அறிமுகம் செய்யப்படவுள்ளது. 

கொழும்பு பண்டாரநாயக்க ஞாபகார்த்த சர்வதேச மாநாட்டு A மண்டபத்தின் மண்டபத்தின் மூன்றாவது கூடத்தில் இந்தக் காட்சி கூடம் காணப்படும். IntelloCut Version 2.0 என்பது உலகின் முதலாவது artificial intelligence அடிப்படையிலான ஆடைத் தொழிற்துறை கட்டமைப்பாக அமைந்துள்ளதுடன் இதனூடாக தன்னியக்க துணி திட்டமிடல், துணி பயன்பாட்டை கண்காணிப்பு, பயன்படுத்தலை மேம்படுத்தல் மற்றும் காணப்படும் ஆடைகளை அதிகளவு ஏற்றுமதி செய்ய உற்பத்தியாளர்களுக்கு உதவிகளை வழங்க பயன்படும். இதனூடாக நேரடி அனுகூலங்களை உற்பத்தியாளர்களுக்கு பெற்றுக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும்.

துறையில் அதிகளவு எதிர்பார்க்கப்பட்ட, ஊழியர் மற்றும் துணி போன்ற உற்பத்தி செலவை குறைக்கக்கூடிய தங்கியிருக்கக்கூடிய மதிநுட்பமான தயாரிப்பு ஒன்றின் தேவையை இந்த புதிய தொழில்நுட்பத்தீர்வு நிவர்த்தி செய்துள்ளது. intelloCut இனால் மதிநுட்பமான முறையில் AI மற்றும் IoT அடிப்படையிலான திட்டமிடல் தீர்வை பயன்படுத்தும் வகையில் அமைந்துள்ளது.

ThreadSol இன் ஸ்தாபக பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரி மனாசிஜ் கங்குலி கருத்துத் தெரிவிக்கையில்,

 “சர்வதேச ஆடைத் தொழிற்துறையில் பன்முகத்தன்மை ஏற்படுத்தப்படுகின்றமை ஊடாகரூபவ் புதுப்பிக்கப்பட்ட ஆளுமை அடிப்படையிலான உற்பத்தி திறன் மீது கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனூடாகரூபவ் உற்பத்தியில் ஈடுபடுவோருக்கு குறுகிய காலப்பகுதியில் பெருமளவான நவநாகரிக வடிவமைப்புகளை வெவ்வேறு வர்த்தக நாமங்களின் தேவைகளுக்கமைய நிவர்த்தி செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் தன்னியக்கம் மற்றும் துரித செயற்பாடு போன்றன ஆடைத் தொழிற்துறையின் அடுத்த படிமுறையாக அமைந்துள்ளது. version 2 உடன் இதை எய்த நாம் திட்டமிட்டுள்ளோம்” என்றார்.

பாரியளவிலான உற்பத்தியாளர்களான இலங்கையின் Crystal Martin Brandix, MAS, Hirdaramani, பங்களாதேஷின் HS Fashions, Jiaxing New Rimei, Tomwell in China, Urmi, Bimexco, Fakri, Epic, இந்தோனேசியாவில் PAN Brothers, Metro Group, வியட்நாமில் Luenthai, Saitex, Dewhirst மற்றும் பல பிராந்திய நிறுவனங்களுடன் ThreadSol கைகோர்த்துள்ளது. இந்த தீர்வுகளினூடாக குறித்த நிறுவனங்களுக்கு தமது இலாபத்தை ஒரு சதவீதத்தால் மேம்படுத்திக் கொள்ள முடிந்துள்ளது. தொழில்நுட்ப மேம்பாடுகளுக்கும் ஈடுகொடுக்க முடிந்துள்ளது.

AI, Big Data மற்றும் IoT அடிப்படையிலான புத்தாக்கமான தீர்வுகளை ஏற்படுத்திக் கொடுப்பது ThreadSol இன் நோக்கமாகும். ஆடைத் தொழிற்துறைக்கு தொழில்நுட்ப அடிப்படையிலான இலாப அனுகூலங்கைள பெற்றுக் கொடுக்கிறது.

ஆடைத் தொழிற்துறை வியாபாரம் அதிகளவு போட்டிகரத்தன்மை வாய்ந்தது, ஆனாலும் உற்பத்தியாளர்கள் இலாபமீட்டக்கூடிய வகையில் தம்மை நிலைநிறுத்தி, வாடிக்கையாளர் சேவையை மேம்படுத்திக் கொள்ள முடியும் என்பதுடன் மூலப்பொருட்களுக்கான செலவையும் கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள முடியும்.

ThreadSol தீர்வுகளில் intelloCut மற்றும் intelloBuy ஆகியன அடங்கியுள்ளன. தற்போது 1.5 பில்லியன் ஆடைகளை 16 நாடுகளில் திட்டமிடுகிறது. உலகளாவிய ரீதியில் தையல் தயாரிப்புகள் தன்னியக்கத் தீர்வுகளில் நியமங்களை நிர்ணயித்துள்ளது. உலகின் முதலாவது AI அடிப்படையிலான ஆடைத் தயாரிப்பு திட்டமிடல் கட்டமைப்பாக IntelloCut திகழ்கிறது. intelloCut இனால் இலாபத்தில் பங்களிப்பு வழங்கப்படுவதுடன் உற்பத்தியாளர்களுக்கு அதிகளவு ஆடைகளை ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய வசதியையும் வழங்குகிறது. உலகின் முதலாவது தரவு செயற்படுத்தப்பட்ட துணி மதிப்பீட்டு கட்டமைப்பாக IntelloBuy திகழ்கிறது. IntelloBuy இலாபத்தில் தாக்கத்தை செலுத்துவதுடன் உற்பத்தியாளர்களுக்கு குறைந்த ஆடைகளை முற்பதிவு கட்டத்தில் கொள்வனவு செய்வதற்கான வாய்ப்பை வழங்குவதுடன் இந்த தீர்வுகள் 150 க்கும் அதிகமான ஆடைத் தொழிற்சாலைகளுக்கு தமது இலாபத்தை 1 சதவீதத்தால் அதிகரித்துக் கொள்வதற்கு உதவியாக அமைந்துள்ளது.