தற்­போது நாட்டில் ஏற்­பட்­டு­வரும் கடும் வரட்சி கார­ண­மாக புத்­தளம் மாவட்­டத்தில் 66,500 குடும்­பங்­களைச் சேர்ந்த 2 லட்­சத்து 16 ஆயி­ரத்து 670 பேர் பாதிக்­கப்­பட்­டுள்­ளனர். அத்­துடன் கடல் சீற்­றத்தால் 25 குடும்­பங்­களைச் சேர்ந்த 78 பேர் அவ­திக்­குட்­பட்­டுள்­ள­தாக புத்­தளம் மாவட்ட அனர்த்த முகா­மைத்­துவ மத்­திய நிலையம் தெரி­விக்­கின்­றது. 

இது தொடர்பில்  மேலும்  தெரி­ய­வ­ரு­வ­தா­வது புத்­தளம் மாவட்­டம் கூடு­த­லான வரட்­சிக்­குட்­பட்ட  பிர­தே­ச­மாக இனம் காணப்­பட்­டுள்­ளது. 

சிலாபப் பிர­தேச செய­ல­கப்­பி­ரிவில் 7769 குடும்­பங்­களைச் சேர்ந்த 29252 பேர் பாதிக்­கப்­பட்­டுள்­ளனர். ஆன­மடு பிர­தேச செய­லகப் பிரிவில் 10174 குடும்­பங்­க­ளைச் சேர்ந்த 26715 பேர் கடு­மை­யாக பாதிக்­கப்­பட்­டுள்­ள­தாக அனர்த்த முகா­மைத்­துவம் தெரி­விக்­கின்­றது. மற்றும் கரு­வெ­ல­கஸ்வவ பிர­தேச செய­லகப் பிரிவில் 7162 குடும்­பங்­களைச் சேர்ந்த 22497 பேரும், பள்­ளம பிர­தேச செய­லகப் பிரிவில் 7013 குடும்­பங்­களைச் சேர்ந்த 22446 பேரும், நவ­கத்­தே­கம பிர­தேச செய­லகப் பிரிவில் 6170 குடும்­பங்­களைச் சேர்ந்த 22694 பேரும் வரட்­சி­யினால் பாதிக்­கப்­பட்­டுள்­ளனர். 

மகாவெவ பிர­தேச செய­லகப் பிரிவில் 2961 குடும்­பங்­களைச் சேர்ந்த 22694 பேரும், வண்­ணாத்­து­வில்லு பிர­தேச செய­லகப் பிரிவில் 3181 குடும்­பங்­களைச் சேர்ந்த 12796 பேரும், மாதம்பை பிர­தேச செய­லகப் பிரிவில் 3379 குடும்­பங்­களைச் சேர்ந்த 10113 பேரும் முந்தல் பிர­தேச செய­லகப் பிரிவில் 4194 குடும்­பங்­களைச் சேர்ந்த 14206 பேரும், புத்­தளம் பிர­தேச செய­லகப் பிரிவில் 345 குடும்­பங்­களைச் சேர்ந்த 12257 பேரும், ஆரச்­சிக்­கட்­டுவ பிர­தேச செய­லகப் பிரிவில் 6591 குடும்­பங்­களைச் சேர்ந்த 25628 பேரும் பாதிக்­கப்­பட்­டுள்­ள­தாக அனர்த்த முகாமைத்துவம் தெரிவிக்கின்றது. 

பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு வரட்சி நிவாரணம் வழங்கப்பட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.