பரீட்சை முறைமையை இணையமயப்படுத்த   இலங்கையில் இருந்து குழுவொன்று மலேஷியாவின் புத்ரா பல்கலைகழக்கத்தில் நடைபெறும் பயிற்சியில் பங்குபெறுவதற்காக அனுப்பிவைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.


பரீட்சை மற்றும் மதீப்பீட்டுப் பணிகளை, இணையமயப்படுத்துவது தொடர்பில் கல்வியமைச்சு அவதானம் செலுத்தியுள்ள நிலையில் பரீட்சைகள் திணைக்களத்தின் 12 அதிகாரிகள் மற்றும் தேசிய கல்வி நிறுவகத்தின் சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர்கள் மூவர் அடங்கிய குழு, மலேஷியாவின் புத்ரா பல்கலைகழக்கத்தில் நடைபெறும் பயிற்சி வகுப்பில் பங்குபெறுவதற்காக அனுப்பிவைக்கப்படவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.