ஹொரணை - பெல்லபிட்டிய பிரதேசத்தில் இறப்பர் தொழிற்சாலையொன்றில் ஏற்பட்ட ஏற்பட்ட வெடிப்புச் சம்பவத்தில் இருவர் உயிரிழந்துள்ளனர்