எச்.ஐ.வி நோய் தொற்றிற்கு நீண்ட கால தடுப்பூசி கண்டுபிடிக்கும் ஆராய்ச்சியின் இறுதி கட்டத்தில் விஞ்ஞானிகள் உள்ளனர்.

எச்.ஐ.வி நோய் தொற்றை தடுக்க தடுப்பூசி கண்டுபிடிக்கும் விஞ்ஞானிகள் குரங்கை சோதனைக்கு பயன்படுத்தியுள்ள ஆராய்ச்சியின் இறுதி கட்டம் தற்போது நடந்து வருகிறது

கண்டுபிடித்துள்ள தடுப்பூசியை குரங்குக்கு செலுத்தி, தடுப்பூசி குரங்கை எச்.ஐ.வி நோய் தொற்று கிருமியில் இருந்து 18 வாரங்கள் பாதுகாக்கிறது. 

பாலியல் உறவுக்கு முன் இந்த தடுப்பூசியை எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று கூறப்படுகிறது. இருந்தாலும் இந்த தடுப்பூசியால் நீண்ட கால பயனில்லை என்றும் கூறப்படுகிறது.

ஆனால் இந்த தடுப்பூசி வருடத்திற்கு ஒரு முறை மட்டுமே வழங்க முடியும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.