நாட்டில் இடம்­பெறும் விரும்­பத்­த­காத சில சம்­ப­வங்கள் தொடர்பில் அனை­வரும் தமக்­குள்ள பொறுப்­பினை உணர்ந்து நடந்து கொள்ள வேண்டும் என முன்னாள் ஜனா­தி­பதி மஹிந்த ராஜ­பக் ஷ தெரி­வித்­துள்ளார். 

கண்டி, திகன பகு­தியில் இடம்­பெற்ற வன்­மு­றைகள் தொடர்பில் ஊட­க­வி­ய­லா­ளர்கள் எழுப்­பிய கேள்­வி­க­ளுக்கு பதி­ல­ளிக்­கும்­போதே அவர் மேற்­கண்­ட­வாறு கூறினார். 

இது தொடர்பில் அவர் மேலும் தெரி­வித்­த­தா­வது,

இவ்­வா­றான வன்­மு­றை­களை கட்­டுப்­ப­டுத்­து­வதில் பொலி­ஸா­ரி­டமும் சில குறை­பா­டு­களை காண­மு­டி­கி­றது. இந் நிலைமை ஆரோக்­கி­ய­மா­ன­தல்ல. யாராக இருப்­பினும் தமக்­குள்ள பொறுப்­பினை உணர்ந்து இவ்­வா­றான சம்­ப­வங்களின் போது நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்றார்.