வம்பு பேசு­வதில்  பெண்­க­ளுக்கு ஆண் கள் சளைத்­த­வர்கள்  அல்லர் என  இஸ்­ரே­லிய  ஏரியல் பல்­க­லைக்­க­ழ­கத்தால்  மேற்­கொள்­ளப்­பட்ட புதிய ஆய்­வொன்று கூறு­கி­றது. 

'ஜென்டர் ஸ்ரடீஸ்' ஆய்­வேட்டில்  வெளி­யி­டப்­பட்­டுள்ள மேற்­படி ஆய்வு தொடர்­பான தக­வல்கள் சர்­வ­தேச ஊட­கங்­களில் நேற்று முன்­தினம்    சனிக்­கி­ழமை வெளி­யி­டப்­பட்­டுள்­ளன.

இந்த ஆய்­வா­னது  2,200 க்கும்   அதி­க­மா­னோ­ரிடம் மேற்­கொள்­ளப்­பட்­டுள்­ளது.

இதன்­போது ஆய்­விற்குட்­ப­டுத்­தப்­பட்­ட­வர்­க­ளிடம் எவ­ரா­வது ஒருவர் குறித்து  தமது நண்­ப­ரிடம் எவ்­வாறு  விமர்­சிப்­பீர்கள் என வின­வப்­பட்ட போது அவர்கள்  ஒவ்­வொ­ரு­வரும் அளித்த பதில் ஆய்­வா­ளர்­களால்  பகுப்­பாய்வு செய்­யப்­பட்­ட­தாக  இவ் ஆய்வில் பங்­கேற்ற ஆய்­வா­ள­ரான பென் ஹாடர் தெரி­வித்தார்.

இவ் ஆய்வின் பெறு­பே­றுகள் பெண்­களே வம்­ப­ளப்­பதில் விண்­ணர்கள் என்ற   பொது­வான கண்­ணோட்­டத்தை மாற்­று­வ­தாக அமைந்­தி­ருந்­தமை தம்மை வியப்பில் ஆழ்த்­து­வ­தாக உள்­ள­தாக தெரி­வித்த  பென் ஹார்டர்,   தமது ஆய்வு ஆண்கள் பெண்­களை போன்று வம்பு பேசும் பழக்­கத்தை கொண்­டுள்­ள­வர்கள் என்பதை  மட் டுமல்லாது ஆண்கள் நுட்பமான உணர் வுள்ளவர்கள் என்பதையும் காண்பிப்ப தாக உள்ளதாக  கூறினார்.