கல்வியமைச்சின் விளை­யாட்­டுத்­துறைப் பிரிவு மூன்­றா­வது முறை­யாக நடத்தும் அகில இலங்கை பாட­சா­லைகள் மட்ட சிறுவர் மெய்­வல்­லுநர் போட்­டிகள் நாளை கண்டி போகம்­பரை விளை­யாட்­ட­ரங்­கில் ஆரம்­ப­மா­க­வுள்­ளன.

பாட­சாலை மாண­வர்­க­ளுக்­கி­டையில் ஆரோக்­கி­ய­மான வீரர்­களை உரு­வாக்­கு­வதே இந்த சிறுவர் மெய்­வல்­லுநர் சம்­பி­யன்ஷிப் போட்­டி­களின் முக்­கிய குறிக்­கோ­ளாக கரு­தப்­பட்டு வரு­கி­றது.

அந்­த­வ­கையில் மூன்­றா­வது முறை­யாக நடத்­தப்­படும் இந்த சம்­பி­யன்ஷிப் தொடரில் மூன்­றா­வது மற்றும் நான்­காவது தர மாண­வ­ர்க­ளுக்­கி­டை­யி­லான போட்டி நாளையும் நாளை மறு­தி­னமும் கண்டி போகம்­பரை விளை­யாட்­ட­ரங்கில் நடை­பெ­ற­வு­ள­வுள்­ளது.

அகில இலங்கை ரீதி­யாக நடத்­தப்­பட்ட முன்­னோட்டப் போட்­டி­களில் தேர்ச்­சி­பெற்று வீர, வீராங்­க­னைகள் நாளை ஆரம்­ப­மா­க­வுள்ள இறுதிச் சுற்றில் விளை­யா­டு­கின்­றனர்.

இப் போட்­டிகள் அனைத்தும் அணி விளை­யாட்­டுக்­க­ளா­கவே விளை­யா­டப்­ப­டு­கி­ன்றன.

அதே­வேளை போட்டித் தன்­மையை ஊக்­கு­விக்­காது பங்­கு­பற்­று­தலை மாத்­தி­ரமே கல்­வித்­துறை அமைச்சு ஊக்­கு­விக்­கி­றது.

காரணம் போட்டித் தன்மை அதி­க­ரி­த்தால் மாண­வர்கள் அதற்­காக தங்­களை வருத்திக் கொள்வர். ஆனால் எமக்குத் தேவை மாண­வர்கள் எதிர்­கா­லத்தில் தேசிய அணிக்கு விளையாடச் செல்லும்போது, அவர்களை இந்த வயதிலேயே அதற்கேற்ப உருவாக்குவது மட்டுமே என்று கல்வியமைச்சின் ஆலோசகர் சுனில் ஜயவீர தெரிவித்தார்.

இந்த விளை­யாட்டுப் போட்­டி­க­ளுக்கு தொடர்ந்து மூன்­றா­வது ஆண்­டா­கவும் நெஸ்லே நிறு­வ னம் அனு­ச­ரணை வழங்­கு­கின்­றது.