குருநாகல் - அநுராதபுரம் பிரதான வீதியில் தம்புத்கேம பொலிஸ் சந்தியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆர்ப்பாட்ட பேரணி மீது பொலிஸார் கண்ணீர் புகை பிரயோகத்தை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

Image result for கண்ணீர் புகை பிரயோகம்