தேசிய அரசாங்கத்தை நீடிப்பது தொடர்பில் இதுவரை தனக்கு எவ்வித அறிவிக்கப்படவில்லை என சபாநாயகர் கருஜயசூரிய சற்றுமுன்னர் தெரிவித்துள்ளார்.

Image result for சபாநாயகர் கருஜயசூரிய virakesari