உள்ளூராட்சிமன்றத் தேர்தலின் முதலாவது உத்தியோகபூர்வ முடிவு இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை 11 ஆம் திகதி அதிகாலை 12.38 மணியளவில் வெளியிடப்பட்டது.