உள்ளூராட்சி மன்றத் தேர்தல் வாக்களிப்பு நாளை 10 ஆம் திகதி சனிக்கிழமை நாடளாவிய ரீதியில் இடம்பெறவுள்ளது.

இந்நிலையில், உள்ளுராட்சி மன்றதேர்தல் வாக்களிப்பு நிலையத்தினுள் வாக்காளர்கள் பின்பற்றவேண்டிய ஒழுங்குமுறைகள் குறித்து தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு நிழற்படமொன்றை வெளியிட்டுள்ளது.