உரிய காலத்தில் வரிப்பணத்தை செலுத்தாததன் காரணமாக அர்ஜுன் அலோசியஸின் பேர்ப்பச்சுவல் ட்ரசரீஸ் நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான மதுபான உற்பத்தி நிறுவனத்தின் செயற்பாடுகளை முடக்கியுள்ளதாக மதுவரித் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது. 

மத்திய வங்கியின் பிணைமுறி ஒப்பந்த வழக்கில் சந்தேகநபரான அர்ஜுன் அலோசியஸின் வெலிசாரையில் அமைந்துள்ள டபுல்யூ. எம். மென்டிஸ், நிறுவனத்தின் உற்பத்தி நடவடிக்கைகள் கடந்த ஒரு வாரமாக இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.