பிரேஸிலுள்ள சிறைச்சாலையொன்றில் இடம்பெற்ற கலவரத்தில் 10 கைதிகள் உயிரிழந்துள்ளதாக அச்சிறைச்சாலை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

பிரேஸில் தலைநகர் பிரேஸிலியாவிலிருந்து 120 கிலோமீற்றர் தூரத்திலுள்ள சியார (Ceara) பகுதியிலுள்ள Itapaje சிறைச்சாலையில் நேற்று  கலவரம் இடம்பெற்றது.

இரு குழுவினர்களுக்கிடையில் கலவரம் இடம்பெற்றதாகவும் சிறைச்சாலை அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர்.

இந்தக் கலவரத்தின்போது சிறைச்சாலையில் 9 கைதிகள் உயிரிழந்துள்ளனர். மற்றுமொருவர் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் சிகிச்சை பயனின்றி உயிரிழந்துள்ளதாகவும் அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர்.