வேலையில்லா பட்டதாரிகள் முன்னெடுத்துள்ள ஆர்ப்பாட்டம் காரணமாக லோட்டஸ்ட் சுற்று வட்டத்தில் இருந்து காலி முகத்திடல் வரையிலான வீதி தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளது.

road close