‘சண்டே லீடர்’ பத்­தி­ரி­கையின் முன்னாள் ஆசி­ரியர் லசந்த விக்­ர­ம­துங்­க படு­கொலை மீதான விசாரணையில், 'கெப்டிவ் போல்ட்' ரக துப்­பாக்கி மூலமே லசந்த கொல்லப்பட்டது வெளியானது. அந்த ரகத் துப்பாக்கியை இலங்கைக்குள் எடுத்துவந்தது யாராக இருக்கக்கூடும் என்ற விசாரணைகள் தற்போது துவக்கப்பட்டுள்ளன.

இதற்காக, ‘லங்கா லொஜஸ்டிக்ஸ்’ நிறு­வ­னத்தின் தகவல்க பெறப்பட்டுள்ளதாகத் தெரியவருகிறது.

வேட்டைக்காக பயன்படுத்தும் இந்த வகை ஆயுதத்தை இலங்கைக்கு இறக்குமதி செய்தவரைக் கண்டுபிடித்தால், லசந்தவின் கொலையின் மர்ம முடிச்சுக்கள் பலவும் அவிழும் எனத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.