கம்பஹா, கனேமுல்ல பிரதேசத்தில் நிர்மாணிக்கப்பட்டுவந்த மேம்பாலம் இன்று பொதுமக்கள் பாவனைக்காக கையளிக்கப்படவுள்ளது.

உயர்கல்வி நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சர் லக்ஸ்மன் கிரியெல்லவின் தலைமையில் இது தொடர்பான நிகழ்வு நடைபெறவுள்ளது.

கனேமுல்ல ரயில் நிலையத்தின் காரணமாக குறித்த பிரதேசத்தில் அடிக்கடி ஏற்படும் வாகன நெரிசலுக்கு தீர்வாக இந்த பாலம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஸ்பெயின் அரசாங்கத்தின் நிதியுதவியின் கீழ் 1700 மில்லியன் ரூபாவிற்கு மேற்பட்டசெலவில் அமைக்கப்பட்டள்ள இந்த பாலம் 504 மீற்றர் நீளம் கொண்டது.

 2016 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் இதற்கான அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது. கடந்த 20 மாத காலத்திற்குள் இதன் நிர்மாணப்பணிகள் பூர்த்திசெய்யப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.