நாட்­டி­லுள்ள அர­சாங்க, அரச அங்­கீ­காரம் பெற்ற சகல தனியார் பாட­சா­லைகள் மற்றும் அனு­ம­திக்­கப்­பட்ட பிரி­வே­னாக்கள் யாவும் நாளை முதலாவது தவணைக்காக திறக்கப்படவிருப்பதாக கல்வியமைச்சு அறிவித்துள்ளது.