தெற்காசியாவில் இலங்­கை­யி­லேயே குறை­வான தாய் மரண வீதம் பதி­வா­கி­யுள்­ள­தாக சுகா­தார அமைச்சு தெரி­வித்­துள்­ளது. கடந்த வருடம் இலங்­கையில் 112 தாய் மர­ணங்கள் சம்­ப­வித்­துள்­ள­தா­கவும், இது தென் ஆசி­யா­வி­லேயே மிகவும் குறை­வான பதிவு எனவும்   அமைச்சு சுட்­டிக்­காட்­டி­யுள்­ளது.

சுகா­தார அமைச்சு வெளி­யிட்­டுள்ள அறிக்­கையில்  மேலும் குறிப்­பி­டப்­பட்­டுள்­ள­தா­வது,

பிர­ச­வத்தின் போது ஒரு இலட்சம் தாய்­மா­ருக்கு 33.8 வீதம் நேரடி தாய் மர­ணங்கள் பதி­வா­கி­யுள்­ளன. கடந்த 7 வரு­ட­கா­ல­மாக இலங்­கையில் தாய் மரண வீதம் ஒரே மட்­டத்­தி­லேயே காணப்­பட்­டது. எனினும் 2016 ஆம் ஆண்டு தாய் மரண வீதம் 55 வீத­மாக அதி­க­ரித்­துள்­ளமை குறிப்­பி­டத்­த­க­தாகும்.  இதற்­கான பிர­தான கார­ணங்­க­ளாக பிர­ச­வத்தின் பின்­ன­ரான அதிக இரத்த போக்கு மற்றும் இரு­தய கோளாரு என கண்­ட­றி­யப்­பட்­டுள்­ளது. இவை தவிர 43 வீத­மான தாய் மர­ணங்கள் உரிய நேரத்­திற்கு மருத்­துவ சிகிச்சை பெற்றுக் கொள்

­ளாமை காரணமாக இடம்பெற்றுள்ளதோடு, 20 மரணங்கள் வீட்டில் உரிய பராமரிப்பின்மையால் இடம்பெற்றுள்ளது  என்றுள்ளது.