மெக்­ஸிக்­கோவின் பிர­பல சுற்­றுலாத் ஸ்தல­மான லொஸ் காபொ­ஸிற்கு அரு­கி­லுள்ள 3  பாலங்­களில் 6  சட­லங்கள் தூக்­கி­லிட்டு தொங்­க­வி­டப்­பட்ட நிலையில் நேற்று முன்­தினம் புதன்­கி­ழமை காணப்­பட்­டமை பிராந்­தி­யத்தில் பெரும் பர­ப­ரப்பை ஏற்­ப­டுத்­தி­யுள்­ளது.

லொஸ் காபொஸ் சர்­வ­தேச விமான நிலை­யத்­துக்கு அரு­கி­லுள்ள லாஸ் வெரெடாஸ் பாலத்தில் இரு சட­லங்­களும் கபோ சான் லூகாஸ் மற்றும் சான் ஜோஸ் டெல் கபோ பிராந்­தி­யங்­க­ளுக்­கி­டை­யி­ல­மைந்த நெடுஞ்­சா­லை­யி­லுள்ள பிறி­தொரு பாலத்தில் இரு சட­லங்­களும் விமான நிலை­யத்­துக்கு அரு­கி­லுள்ள மூன்­றா­வது பாலத்தில் மேலும் இரு சட­லங்­களும் தொங்­கிய நிலையில் காணப்­பட்­டன. இறந்­த­வர்கள் அனை­வரும் ஆண்­க­ளாவர்.

 அந்த சட­லங்­க­ளுக்கு அருகில் போதை­வஸ்துக் குழுக்­களின் அடை­யாளச் சின்­னங்கள் காணப்­பட்­ட­தாக பொலிஸார் தெரி­விக்­கின்­றனர்.

மேற்­படி படு­கொ­லைகள் குஸ்­மனெஸ் அன்ட் தெகோ­ரி­பெனொஸ் குழுவால்  மேற்­கொள்­ளப்­பட்­டுள்­ள­தாக கூறப்­ப­டு­கி­றது.

 அந்த சட­லங்­க­ளுக்கு அரு­கி­லி­ருந்த துண்டுக் குறிப்பில் தம்முடன் இணக்கமாகச் செயற்படாதவர்களுக்கு இதுவே நடக்கும் என்ற எச்சரிக்கை வாசகம் காணப்பட்டுள்ளது.