லேக்ஹவுஸ் சுற்றுவட்ட பகுதியில் கடும் வாகன நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது.

அரச வங்கியொன்றின் ஊழியர்கள் மேற்கொண்டு வரும் ஆர்ப்பாட்டம் காரணமாக கொழும்பு லோட்டஸ் வீதி மற்றும் இலங்கை வங்கி வீதிகள் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளது.