பிரித்­தா­னிய இள­வ­ரசர் ஹரி­யி­னதும்  அவ­ரது காதலி மெகான் மெர்­கி­ளி­னதும் திரு­மணம் 7  வரு­டங்­க­ளுக்கு மேல் நீடிக்­காது எனத் தெரி­வித்து  பெரும் சர்ச்­சையை ஏற்­ப­டுத்­தி­யுள்ள லண்டன் தேவா­லய  ஆயர்  ஒருவர் திரு­ம­ணத்தில் இணையப் போகும் அவர்­க­ளுக்கு வாழ்த்­து­க்களைத் தெரி­விக்க மறுத்­துள்ளார்.

லண்டன் தேவா­ல­யத்தின் பிரதி ஆய­ரான பீற் புரோட்­பென்ட்­டிடம்  (65  வயது)  நீங்கள்  எதிர்­வரும் ஆண்டு திரு­மண பந்­தத்தில் இணை­ய­வுள்ள ஹரி மற்றும் மெகா­னுக்கு  அவர்­க­ளது மகிழ்ச்­சி­க­ர­மான வாழ்­ வுக்கு வாழ்த்­துக்­களைத்  தெரி­விக்க விரும்­பு­கி­றீர்­களா என  வின­வப்­பட்ட போது,  தான் இது தொடர்பில் எவ்­வித விமர்­ச­னத்­தையும் செய்­வ­தற்கு தற்­போது விரும்­ப­வில்லை என அவர் தெரி­வித்­துள்ளார்.

ஆனால்  பிரித்­தா­னிய கன்­டர்­பரி பேரா­ய­ரான ஜஸ்டின் வெல்பி மற்றும் அமெ­ரிக்க நியூயோர்க்  நகர பேராயர் ஜோன் சென்­தமு ஆகிய சிரேஷ்ட மத­கு­ருமார்  இள­வ­ரசர் ஹரி மற்றும் மெகான் திரு­மண பந்­தத்தில் இணை­வது குறித்து மகிழ்ச்­சியை வெளிப்­ப­டுத்­தி­யுள்­ளனர்.

2011  ஆம் ஆண்டில்  இள­வ­ரசர் ஹரியின் சகோ­த­ர­ரான  இள­வ­ரசர் வில்­லி­யத்தின் திரு­மணம் இடம்­பெற்றபோது  அந்­நி­கழ் வில் கலந்து கொள்­வ­தற்கு  ஆய­ரான பீற்  புரோட்­பென்ட்­டுக்கு  அனு­ம­தி­ய­ளிக்­கப்­ப­ட­வில்லை.

அவர் இள­வ­ரசர்  வில்­லி­யத்­தையும் அவ­ரது துணை­வி­யான கத்­த­ரீ­னையும்  வெறுக்­கத்தக்க பிர­ப­லங்கள் எனவும் நல்லெண்ண மின்றி காதல் கொண்டவர்கள் எனவும்  குறிப்பிட்டதையடுத்தே அவருக்கு அந்தத்திருமணத்தில் கலந்து கொள்வதற்கு அனு மதி மறுக்கப்பட்டிருந்தது.