மரங்கள் முறிந்து வீழந்து போக்குவரத்துக்கு தடையேற்பட்டிருந்தால் தமது அவசர அழைப்புக்கு அழைப்பை மேற்கொண்டு தெரிவிக்குமாறு கொழும்பு மாநகர சபை பொதுமக்களிடம் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது.

நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள சீரற்ற காலநிலையையடுத்து கொழும்பின் பல பாகங்களிலும் மரங்கள் முறிந்து விழுந்து போக்குவரத்துக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்நிலையில் கொழும்பு மாநாகர சபை அவசர தொலைபேசி இலக்கங்களை பொதுமக்களின் நன்மைகருதி வெளியிட்டுள்ளது.

இவ்வாறு மரங்கள் முறிந்து போக்குவரத்து பாதிப்புகள் ஏற்பட்டால் உடனடியாக  0777 313247 மற்றும் 110  என்ற தொலைபேசி இலக்கங்களுக்கு தொடர்புகளை மேற்கொண்டு அறிவிக்குமாறு கொழும்பு மாநகரசபை பொதுமக்களிடம் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது.