சவூதி அரே­பி­யாவின் முன்னாள் முடிக்­கு­ரிய இள­வ­ரசர் மொஹமட் பின் நயிப்பின் வங்கிக் கணக்­குகள்  முடக்­கப்­பட்­டுள்­ள தாக அறி­விக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.

கடந்த ஜூன் மாதம் முடிக்­கு­ரிய இள­வ­ரசர் நிலை­யி­லி­ருந்து வெளி­யேற்­றப்­பட்ட அவர் அந்­நாட்டில் ஊழ­லுக்கு எதி­ராக முன்­னெ­டுக்­கப்­பட்ட நட­வ­டிக்­கையின் கீழ் இலக்­கு­வைக்­கப்­பட்ட பிந்­திய அரச குடும்ப அங்­கத்­த­வ­ரா­க­வுள்­ளமை குறிப்­பி­டத்­தக்­கது. மேற்­படி நட­வ­டிக்­கையின் பிர­காரம் இள­வ­ரசர் மொஹமட் பின் நயிப்­பி­னதும் அவ­ரது நேரடி  உற­வி­னர்­க­ளதும் வங்கிக் கணக்­குகள் சவூதி அதி­கா­ரி­களால் முடக்­கப்­பட்­டுள்­ளன.

ஏற்­க­னவே இந்த ஊழ­லுக்கு எதி­ரான நட­வ­டிக்­கையின் கீழ் அந்­நாட்டைச் சேர்ந்த 11  இள­வ­ர­சர்­களும் 4 அமைச்­சர்­களும் பல முன்னாள்  அமைச்­சர்­களும் கைது­செய்து தடுத்­து­வைக்­கப்­பட்­டுள்­ளனர்.

இந்த நட­வ­டிக்­கை­யா­னது அந்­நாட்டு தற்­போ­தைய முடிக்­கு­ரிய இள­வ­ரசர் மொஹமட் பின் சல்மான், தனக்கு  சவா­லாக இருப்­ப­வர்­களை அகற்றி தான் அதி­கா­ரத்­துக்கு வரு­வதை உறு­திப்­ப­டுத்­து­வ­தற்கு மேற்­கொண்ட ஒரு செயற்­பா­டாக  நோக்­கப்­ப­டு­கி­றது.

இந்­நி­லையில் சவூதி அரே­பி­யாவில் மேற்­கொள்­ளப்­பட்ட பெருந்­தொ­கை­யான கைதுகள் மனித உரி­மைகள் தொடர்­பான கவலையை அதிகரிப்பதாகவுள்ளதாக  அமெ ரிக்காவை அடிப்படையாகக் கொண்டு செயற்படும் மனித உரிமைகள் கண்காணி ப்பகம் நேற்று முன்தினம் புதன்கிழமை தெரிவித்திருந்தது.