இலங்கை சீனாவின் முக்­கி­ய­மான ஒரு பங்­காளி என்று சீனாவின்  உதவிப் பிர­தமர் வாங் யாங் தெரி­வித்­துள்ளார். சீனா­வுக்குப் பயணம் மேற்­கொண்­டுள்ள  வெளி­வி­வ­கார அமைச்சர் திலக் மாரப்­பன நேற்­று­முன்­தினம் பீஜிங்கில் சீன உதவிப் பிர­தமர் வாய் யாங்கை சந்­தித்துப் பேச்சு நடத்­தி­யி­ருந்தார்.

இதன்­போது கருத்து வெளி­யிட்ட சீன உதவிப் பிர­தமர், இலங்­கை­யு­ட­னான உற­வு­களை சீனா மிகவும் மதிக்­கி­றது. ஆசி­யாவை ஐரோப்பா மற்றும் ஆபி­ரிக்­கா­வுடன் இணைக்கும் பண்­டைய பட்­டுப்­பாதை வணிகப் பாதை மற்றும் அதற்கு அப்­பாலும் சென்று,  வணிக மற்றும் உட்­கட்­ட­மைப்பு வலை­ய­மைப்பை உரு­வாக்கும் அணை மற்றும் நெடுஞ்­சாலை முயற்­சியின்  ஒரு முக்­கி­ய­மான பங்­க­ளா­ரா­கவே இலங்­கையை சீனா கரு­து­கி­றது.

இலங்கை உள்­ளிட்ட வளரும் நாடு­க­ளுடன் உறு­தி­யான ஒற்­றுமை மற்றும் ஒத்­து­ழைப்பை சீனா எதிர்­பார்க்­கி­றது” என்று தெரி­வித்­துள்ளார்.

இந்தச் சந்­திப்பின் போது கருத்து வெளி­யிட்ட இலங்கை வெளி­வி­வ­கார அமைச்சர் திலக் மாரப்­பன, சீனாவை ஒரு நெருங்­கிய நண்­ப­னா­கவும், பங்­கா­ளி­யா­க­வு­மே ­இ­லங்கை கரு­து­கி­றது. 21 ஆம் நூற்­றாண்டு கடல்­வழிப் பட்­டுப்­பாதைத் திட்­டத்தில் பங்­கேற்­பதன் மூலம், துறை­மு­கங்கள், உட்­கட்­ட­மைப்பு மற்றும் ஏனைய துறை­களில் ஒத்­து­ழைப்பை வலுப்­ப­டுத்த முடியும் என்று நம்­பு­கி­றது” என்று கூறி­யுள்ளார். 

சுதந்­திர வர்த்­தக உடன்­பாட்டில் கையெ­ழுத்­திட ஆர்வம்

அதே­வேளை, சீனா­வுடன், சுதந்­திர வர்த்­தக உடன்­பாட்டை கூடிய விரைவில் கையெ­ழுத்­தி­டு­வ­தற்கு இலங்கை ஆர்­வ­மாக இருப்­ப­தாக, இலங்கை வெளி­வி­வ­கார அமைச்சர் திலக் மாரப்­பன தெரி­வித்­துள்ளார். பீஜிங்கில் நடந்த வர­வேற்பு நிகழ்வில் உரை­யாற்­றிய போதே அவர் இதனைக் கூறி­யுள்ளார்.

சீனா­வுடன் சுதந்­திர வர்த்­தக உடன்­பாட்டில் கூடிய விரைவில் கையெ­ழுத்­தி­டு­வதில் இலங்கை மிகவும் ஆர்­வ­மாக இருக்­கி­றது. இதன் மூலம், இரண்டு நாடு­க­ளுக்கும் கூடுதல் வணிக வாய்ப்­புகள் கிடைக்கும். பொரு­ளா­தார வளர்ச்­சியை நோக்­கிய எமது பய­ணத்தில் சீனா நம்­ப­க­மான மற்றும் முக்­கி­ய­மான பங்­கா­ளி­யாக இருந்­துள்­ள­துடன், அதன் அர்ப்பணிப்பு மற்றும் உதவியை இலங்கை பாராட்டுகிறது. எமக்குத் தேவையான நேரத்தில் உதவுகின்ற உண்மையான, நம்பகமான நண்பனாக சீனாவை இலங்கை மதிக்கிறது என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.