அக்கரப்பத்தனை பிரதேச மக்களின் நலன் கருதி மத்திய மாகாண சபை ஊடாக முன்னெடுக்கப்படும் சமூக நற்பணி நிகழ்ச்சி திட்டத்தின் மூலம் சமூக நலன்புரி சேவைகள் நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பாதுகாப்பு சேவைகள் திணைக்களம், நுவரெலியா பிரதேச செயலகம், சுகாதார சுதேசிய வைத்திய சமூக நலன்புரி சேவைகள் அமைப்பு ஆகியன இணைந்து நடமாடும் சேவையை முன்னெடுத்தனர்.

இந்த நடமாடும் சேவை அக்கரப்பத்தனை ஹோல்புறுக் தமிழ் மகா வித்தியாலயத்தில் 28.10.2017 அன்று இடம்பெற்றது.

இதன் போது கண் பரிசோதனை, பற் சிகிச்சை, பிறப்பு, இறப்பு சான்றிதழ், அடையாள அட்டை பெறல் போன்ற விடயங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டது. இச்சேவையின் ஊடாக அதிகமான மக்கள் பயன் பெற்றிருந்தமை குறிப்பிடதக்கது.