கமால் குண­ரட்­ன­வுக்கும் விமல்  வீர­வன்­ச­வுக்கும் நாம் அஞ்­சப்­போ­வ­தில்லை.  தமிழ் மக்­க­ளுக்­கான தீர்வை உள்­ள­டக்­கிய  புதிய அர­சி­ய­ல­மைப்பை நாங்கள்  கொண்­டு­வந்தே தீருவோம்.  கமால் குண­ரட்­ன­வி­னதும்  விமல் வீர­வன்­ச­வி­னதும் அச்­சு­றுத்­த­லுக்கு நாங்கள் ஒரு­போதும் பயப்­ப­ட­மாட்டோம் என்று சிறி­லங்கா சுதந்­தி­ரக்­கட்­சியின்  பேச்­சா­ளரும், இரா­ஜாங்க அமைச்­ச­ரு­மான  டிலான் பெரேரா தெரி­வித்தார். 

தற்­போ­தைய வழி­ந­டத்தல் குழு­வினால்  வெளி­யி­டப்­பட்­டுள்ள  இடைக்­கால அறிக்­கையில் காணப்­ப­டு­கின்ற   ஒரு­மித்த நாடு என்ற பதத்­திற்கு சிறி­லங்கா சுதந்­தி­ரக்­கட்சி எதிர்ப்பு தெரி­விக்­க­வில்லை. மாறாக ஜனா­தி­பதி முறைமை  அவ்­வாறே இருக்­க­வேண்டும் என்­பதே எமது நிலைப்­பா­டாகும் என்றும்  டிலான் பெரேரா  சுட்­டிக்­காட்­டினார். 

புதிய அர­சி­ய­ல­மைப்­புக்கு  ஆத­ரவு  தெரி­விப்­ப­வர்­களை  கொல்­ல­வேண்டும் என  இரா­ணுவ அதி­கா­ரி­யொ­ருவர் தெரி­வித்­துள்­ளமை தொடர்­பிலும்   பாரா­ளு­மன்­றத்­திற்கு குண்­டு­வைக்­கப்­படும் என  முன்னாள் அமைச்சர்   தெரி­வித்­துள்­ளமை தொடர்­பா­கவும்  விப­ரிக்­கை­யி­லேயே  அவர் மேற்­கண்­ட­வாறு குறிப்­பிட்டார். 

இது தொடர்பில் மேலும் குறிப்­பி­டு­கையில்;

தற்­போது  இடைக்­கால அறிக்­கையில் முன்­வைக்­கப்­பட்­டுள்ள   ஒரு­மித்த நாடு என்ற பதத்­திற்கு சிறி­லங்கா சுதந்­தி­ரக்­கட்சி   எதிர்ப்பு வெளி­யி­ட­வில்லை. ஆனால்  ஒரு சில­வி­ட­யங்­களில் நாங்கள்  உறு­தி­யாக  இருக்­கின்றோம்.  

அதா­வது தேர்தல் முறை மாற்­றப்­ப­ட­வேண்டும்.  அதி­கா­ரப்­ப­கிர்வு செய்­யப்­ப­ட­வேண்டும்.  அதே­நேரம்   ஜனா­தி­பதி முறை­மை­யா­னது  மாற்­றப்­ப­டக்­கூ­டாது.  ஜனா­தி­பதி முறைமை  நீடிக்­க­வேண்­டி­யது அவ­சி­ய­மாகும்.  இது­தொ­டர்பில்  எமது கட்சி மிகவும்   தெளி­வா­கவும் உறு­தி­யா­கவும் இருக்­கின்­றது. 

எம்மைப் பொறுத்­த­வ­ரையில் அர­சியல் மற்றும் மொழி  அபி­வி­ருத்தி உள்­ளிட்ட பல்­வேறு விட­யங்­களில்  தமிழ் மக்­க­ளுக்கு அநீதி காணப்­ப­டு­கின்­றது.  எனவே  அந்தப் பிரச்­சி­னை­க­ளுக்கு தீர்வு வழங்­கப்­ப­ட­வேண்டும்.   

அர­சி­ய­ல­மைப்பில் காணப்­ப­டு­கின்ற 13 ஆவது திருத்த சட்­டத்தை முழு­மை­யாக அமுல்­ப­டுத்த வேண்டும் என்­பது எமது நோக்­க­மாகும்.   நாம்  அதற்­கா­கவே குரல் கொடுக்­கின்றோம்.    எவ்­வா­றெ­னினும் தற்­போ­தைய இறுதி சந்­தர்ப்­பத்தில் தமிழ் பேசும் மக்­களின் பிரச்­சி­னை­க­ளுக்கு தீர்வைக் கண்­டு­வி­ட­வேண்டும் என்­பதே எமது நிலைப்­பா­டாகும். 

இதே­வேளை  பாரா­ளு­மன்­றத்தின் மீது குண்டு வீசு­வ­தாக விமல் வீர­வன்­சவும், அர­சி­ய­ல­மைப்பை ஆத­ரிப்­ப­வர்­களை கொல்­ல­வேண்டும் என்று இரா­ணுவ அதி­காரி கமால் குண­ரட்­னவும்  தெரி­வித்­தி­ருக்­கின்­றார்கள்.  கமால் குண­ரட்­ன­வுக்கும் விமல் வீர­வன்­ச­வுக்கும் ஒன்றைக் கூற விரும்­பு­கின்றோம். அதா­வது  இவர்கள் இருக்கும்   அஞ்சி  அர­சி­ய­ல­மைப்பு செயற்­பா­டு­களை நாங்கள் பின்­னோக்கி செல்ல மாட்டோம்.  

இவர்கள் இரு­வ­ருக்கும் அச்­ச­ம­டைந்து  அர­சி­ய­ல­மைப்பை உருவாக்கும் செயற்பாடுகளை நிறுத்தமாட்டோம். நாங்கள்   அரசியலமைப்பை உருவாக்கியே தீருவோம்.  கமல் குணரட்னவுக்கும்  விமல் வீரவன்சவுக்கும் பயந்து  புதிய அரசியலமைப்பு உருவாக்கும் செயற்பாடுகளை  நிறுத்திவிடுவோம் என யாரும் எதிர்பார்க்க முடியாது. நாம்  அரசியலமைப்பை கொண்டுவந்தே தீருவோம் என்பதை ஆணித்தரமாக தெரிவிக்கின்றோம் என்றார்.