முதுகுவலியால் பாதிக்­கப்­பட்­ட­வர்­க­ளுக்கு உடலில் பொருத்­தப்­பட்டு தூர இருந்து இயக்கும் முறைமை மூலம் தசை­க­ளுக்கு மின் அதிர்ச்­சியை வழங்கி வலி­யி­லி­ருந்து விடு­தலை அளிக்கக் கூடிய உப­க­ர­ண­மொன்றை பிரித்­தா­னிய ஆய்­வா­ளர்கள் உரு­வாக்­கி­யுள்­ளனர்.

மிடில்ஸ்­ப­ரோ­வி­லுள்ள ஜேம்ஸ் குக் பல்­க­லைக்­க­ழக மருத்­து­வ­ம­னையைச் சேர்ந்த பேரா­சி­ரியர் சாம் எல்­டபி தலை­மை­யி­லான குழு­வி­னரால் இந்த உப­க­ரணம் வடி­வ­மைக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.

இந்த உப­க­ரணம் கடந்த 10 வரு­டங்­க­ளாக கடும் முது­கு­வ­லியால் துன்­பப்­பட்டு வந்த நப­ரொ­ரு­வ­ருக்கு வெற்­றி­க­ர­மாக பொருத்­தப்­பட்­டுள்­ளது.

'றீஅக்டிவ்8' என்ற இந்த உப­க­ரணம் பல­வீ­ன­ம­டைந்த தசை­க­ளுக்கு மின் அதிர்ச்­சியை வழங்­கு­வதன் மூலம் வலியை நீக்­கு­வ­தாக ஆய்­வா­ளர்கள் தெரி­விக்­கின்­றனர்.

மேற்­படி உப­க­ரணம் நோயா­ளியின் இடுப்பு பகு­திக்கு சிறிது மேலாக முதுகுப் பக்­கத்தில் பொருத்­தப்­ப­டு­கி­றது.

இந்­நி­லையில் தூர இருந்து இயக்கும் முறைமை மூலம் அந்த உப­க­ர­ணத்தின் மூலம் 30 நிமிட மின் அதிர்ச்சி தின­சரி இரு தட­வைகள் வழங்­கப்­ப­டு­கி­றது.

இவ்­வாறு 6 மாதங்­க­ளுக்கு இந்த உபகரணத்தைப் பயன்படுத்து வதன் மூலம் முதுகுவலியிலிருந்து முழுமையாக நிவாரணம் பெற முடியும் எனத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.