மாத­வி­டாயின் போது பெண்கள் தூய்மை இல்­லா­த­வர்கள் என்று கருதி தீபா­வளிப் பண்­டி­கையின் போது ஊரை விட்டு வெளி­யேற்றும் கொடு­மை­யான வழக்கம் இன்றும் கர்­நா­டகா மாநி­லத்தில் பின்­பற்­றப்­ப­டு­கி­றது. கர்­நா­ட­காவின் சென்னா ஷெட்டி கொப்பா மற்றும் ஷிமோகா மாவட்­டத்தின் சில கிரா­மங்­களில் தீபா­வளிப் பண்­டி­கையின் போது அவர்­களின் குல­தெய்வ வழி­பாடு நடை­பெ­று­கி­றது. 

இந்த கால­கட்­டத்தில் மாத­விடாய் ஏற்­படும் பெண்கள் ஊரை விட்டு வெளி­யேற்­றப்­ப­டு­கின்­றனர். அவர்­களை ஏற்றிச் செல்லும் வாக­னங்கள் கூட பின்னர் கழுவி சுத்தம் செய்­யப்­ப­டு­கின்­ற­னவாம். 

நேற்று முன்­தினம் நாடு முழு­வதும் மக்கள் தீபா­வளி கொண்­டாடிக் கொண்­டி­ருந்த போது 20 வயது சஞ்­சனா (பெயர் மாற்­றப்­பட்­டுள்­ளது) மட்டும் தன்­னு­டைய குடும்­பத்­தி­ன­ருடன் தீபா­வளி கொண்­டா­ட­வில்லை. மாத­வி­லக்கு கார­ண­மாக ஊரை விட்டு வெளி­யேற்­றப்­பட்ட அவர், தன்­னு­டைய உற­வினர் வீட்­டிற்கு அனுப்­பப்­பட்டார். 

இதற்கு முன்னர் தீபா­வளிப் பண்­டி­கையின் போது மாத­வி­லக்கு ஏற்­பட்டால் எந்த அடிப்­படை வச­தி­களும் இல்­லாத ஒரு குடி­சையில் தங்க வைத்து வந்­தனர். தற்­போது தான் உற­வி­னர்கள் வீடு­களில் தங்க அனு­ம­திக்­கின்­றனர் என்­கிறார் சஞ்­சனா.

மேலும் இதற்கு முன்னர் தூய்மைக் காலம் 15 நாட்கள் என்று இருந்­தது, தற்­போது ஏழு நாட்கள் மட்டும் கிரா­மத்தை விட்டு வெளி­யே­றினால் போதும் என்று மாற்­றப்­பட்­டுள்­ள­தாக கூறி­யுள்ளார். இந்த வழக்கம் குறித்து கூறும் அந்த கிரா­மத்து மூத்த குடி பெண்கள், "இந்த நடை­மு­றையை பின்­பற்­றா­விட்டால் தெய்வ குற்­றத்­திற்கு ஆளாகி கிரா­மங்­க­ளுக்கு பேரா­பத்து ஏற்­படும்" என்று கூறு­கின்­றனர்.

கிரா­மங்­களில் கடை­ப்பி­டிக்­கப்­படும் இந்த வழக்கம் குறித்து கருத்து தெரி­வித்­துள்ள மாநில வருவாய் அமைச்சர் ககோடு திம்­மப்பா "இப்­போதும் இது மாதி­ரி­யான மூட நம்­பிக்­கைகள் கடை­ப்பி­டிக்­கப்­ப­டு­கி­றதா என்ற ஆச்­ச­ரியம் ஏற்­ப­டு­கி­றது. இது போன்ற பெண்­க­ளுக்கு எதி­ரான மத நம்­பிக்­கை­களில் இருந்து பாது­காக்க விரைவில் சட்டம் இயற்­றப்­படும் என்றும் அவர் கூறி­யுள்ளார்.

மாத­வி­டாயின் போது பெண்கள் கிரா­மங்­களை விட்டு வெளி­யேறும் வழக்­கத்­திற்கு எதி­ரான மசோதா மீதான விவாதம் கர்­நா­டக சட்­ட­ச­பையில் முடிந்­துள்­ளது. நவம்பர் மாதத்தில் நடை­பெற உள்ள சட்­ட­ச­பையில் இந்த மசோதா நிறை­வேற்­றப்­படும் என்று தெரி­கி­றது.