ரஷ்யாவின் கிழக்கு பிராந்தியத்தில் 7.0 ரிச்சட் அளவில் பாரிய பூமியதிர்ச்சி  ஏற்பட்டுள்ளது. 

இந்த பூமியதிர்ச்சியடுத்து, சுனாமி ஏற்படும் என்ற அச்சம் தேவையில்லை என அந்நாட்டு ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன.

பூமியதிர்ச்சியால்  ஏற்பட்ட சேதவிவரங்கள் தெரியவரவில்லை.