சவூதி அரே­பிய மன்னர் சல்மான் ரஷ்­யா­வுக்கு தனது முத­லா­வது முக்­கி­யத்­துவம் மிக்க  உத்­தி­யோ­க­பூர்வ விஜ­யத்தை மேற்­கொண்டு சென்­றுள்ளார்.

நேற்று முன்­தினம் புதன்­கி­ழமை மாலை  மொஸ்கோ நக­ரி­லுள்ள வனு­கொவோ- – 2 விமா­ன­நி­லை­யத்தில்  தரை­யி­றங்­கிய மன்ன ரது விமா­னத்தின் நகரும் படிக்­கட்­டுகள் இடை­ந­டுவில்  செயற்­பட மறுத்­ததால் 81  வய­தான அவர், ஊன்­று­கோலின் உத­வி­யுடன் சுய­மாக படிக்­கட்­டு­களில் சிர­மப்­பட்டு இறங்க நேர்ந்­துள்­ளது.

சிரிய பிரச்­சினை குறித்து இரு நாடு­க­ளுக்­கு­மி­டையே முரண்­பா­டுகள் நிலவி வரு­கின்ற  போதும் அவர்  ரஷ்ய ஜனா­தி­பதி  விளா­டிமிர் புட்­டினை சந்­தித்து   சக்தி வள உடன்­ப­டிக்­கைகள் குறித்து கலந்­து­ரை­யாட எதிர்­பார்த்­துள்­ள­தாக தெரி­விக்­கப்­ப­டு­கி­றது.

அவரை ரஷ்ய பிரதிப் பிர­தமர்  திமித்ரி ரொகோ­ஸின்னும் இரா­ணுவ  குழு­வி­னரும் எதிர்­கொண்டு வர­வேற்­றனர். மன்­ன­ருடன்  இந்தப் பய­ணத்தில் 1,000 க்கு மேற்­பட்­ட­வர்­களைக் கொண்ட தூதுக் குழு­வொன் றும் பங்­கேற்­ற­தாக  கூறப்­ப­டு­கி­றது.

எண்ணெய் சந்­தையில் சவூ­தி ­அ­ரே­பி­யாவும் ரஷ்­யா வும் பங்­கா­ளர்­க­ளாக இருந்த போதும்  சிரி­யா­வி­லான போரில் இரு நாடு­களும் இரு துரு­வங்­க­ளாக செயற்­பட்டு வரு­கின்­றன.  

ரஷ்யா, சிரிய ஜனா­தி­பதி பஷார் அல் அஸாத்­திற்கு ஆத­ர­வ­ளித்து வரு­கின்ற  நிலையில் சவூதி அரே­பியா எதிர்க்­கு­ழு­வி­ன­ருக்கு ஆத­ர­வ­ளித்து வரு­கி­றது.

இந்­நி­லையில் மொஸ்கோ நகரில்   விளா­டிமிர் புட்­டி­னுக்கும் சல்­மா­னுக்­கு­மி­டையில் இடம்­பெறும்  விசேட சந்­திப்பின் போது பாது­காப்பு மற்றும்  சக்தி வள உடன்­ப­டிக்­கை­க­ளுடன்  எதிர்­வரும் நவம்பர் மாதம் இடம்பெறவுள்ள ஒபெக் நாடுகளின்  கூட் டத்தையொட்டி  எண்ணெய் உற்பத்திகளி லான  குறைப்பை விரிவுபடுத்த நடவடி க்கை எடுக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க் கப்படுகிறது.

விளாடிமிர் புட்டின் சவூதி அரே பியாவுக்கு 2007 ஆம் ஆண்டில் விஜயம் செய்திருந்தார்.  அவருக்கும் சவூதி அரேபிய மன்னருக் குமிடையிலான  இதற்கு முன்னரான சந் திப்பு 2015  ஆம் ஆண்டில்  இடம்பெற் றிருந்தது.