கிளி­நொச்சி மாவட்ட சது­ரங்கச் சங்­கத்தால் எதிர்­வரும் 30, 31 ஆம் திக­தி­களில் மாவட்ட மட்டத்­தி­லான சது­ரங்கச் சுற்­றுப்­போட்டி நடத்­தப்­ப­ட­வுள்­ளது.

கிளி­நொச்சி மகா வித்­தி­யா­ல­யத்தில் நடை­பெ­ற­வுள்ள இப்­போட்­டி­யா­னது 14 பிரி­வு­க­ளாக நடை­பெ­ற­வுள்­ளது.

9வயது, 11வயது, 13வயது, 15வயது, 17வயது, 19 வயது மற்றும் 19 வய­திற்கு மேற்­பட்டோர் என்ற வய­துப்­ பி­ரி­வு­களில் ஆண், பெண் என தனித்­தனிப் பிரி­வு­க­ளாக இப்­போட்டி ஏற்­பாடு செய்­யப்­பட்­டள்­ளது.

வெற்றி பெறு­ப­வர்­க­ளுக்கு பணப்­ப­ரி­சில்­களும், பதக்­கங்­க ளும், வெற்­றிக்­கிண்­ணங்­களும், வெற்­றிச்­சான்­றி­தழ்­களும் வழங்­கப்­ப­ட­வுள்­ளன. 9வயது, 11வயது பிரி­வு­களில் முதலாம் இடம்­பெ­று­ப­வ­ருக்கு 2500 ரூபாவும் 2ஆம் இடம்­பெ­று­ப­வ­ருக்கு 1500 ரூபாவும், 3ஆம் இடம் பெறுபவருக்கு 1000 ரூபா பணப் பரிசில்கள் வழங்கப் படவுள்ள