உத்தேச புதிய வரிக் கொள்கையின் கீழ், கலைஞர்களுக்கு சலுகை வழங்கப்படும் என நிதியமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

உத்தேச புதிய வரிக் கொள்கை விரைவில் அமுல்படுத்தப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில், புதிய வரிக் கொள்கையில் கலைஞர்களுக்கு வரிவிலக்கு அளிக்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன்படி, புதிய வரிக் கொள்கைகளின் கீழ், புத்தாக்கத் தயாரிப்புகளைப் படைக்கும் கலைஞர்கள், அவற்றை விற்பனை செய்வதன் மூலம் கிடைக்கும் வருமானம் ஆண்டுக்கு ஐந்து இலட்ச ரூபாவுக்குள் இருந்தால் அவர்கள் வரி செலுத்தத் தேவையில்லை என்று நிதியமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.