கிழக்கு மாகாண சபையின் இன்றைய அமர்வு தற்காலிகமாக ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.