இந்­தி­யா­வுக்கு எதி­ரான 5 போட்­டிகள் கொண்ட ஒரு நாள் தொடரை இலங்கை அணி 4–0 என இழந்­துள்­ளதால், உல­கக்­கிண்­ணத்­துக்கு நேர­டி­யாக தகுதி பெறு­வதில் சிக்­கலை சந்­தித்­துள்­ளது.

ஐ.சி.சி. தர­வரிசைப் பட்­டியலில் 87 புள்­ளி­க­ளுடன் இலங்கை அணி 8ஆவது இடத்­திலும், 78 புள்­ளி­க­ளுடன் மே.இ.தீவுகள் அணி 9ஆவது இடத்­திலும் உள்­ளன.

இங்­கி­லாந்து அணி போட்­டியை நடத்தும் நாடு என்ற அடிப்­ப­டையில், நேர­டி­யாக உல­கக்­கிண்­ணத்­துக்கு தகு­தி­பெ­று­வ­துடன், ஏனைய 7 அணி­களும் தரப்­ப­டுத்­தலின் அடிப்­ப­டையில் நேர­டி­யாக உல­கக்­கிண்­ணத்­துக்கு தகு­தி­பெறும்.

இந்­நி­லையில் இலங்கை அணி 4–0 என தொடரை இழந்­துள்­ளது. ஒரு­வேளை இலங்கை அணி நாளை நடை­பெ­ற­வுள்ள இறு­திப்­போட்­டியில் வெற்­றி­பெ­று­மாயின் 88 புள்­ளி­களை பெற்­றுக்­கொள்ளும்.

இவ்­வாறு பெற்­றுக்­கொண்­டாலும் உல­கக்­கிண்­ணத்­துக்கு நேர­டி­யாக தகு­தி­பெ­று­வதில் இலங்கை அணி சிக்­கலை எதிர்­நோக்கும்.

ஏனெனில் மே.இ.தீவுகள் அணி அயர்­லாந்து அணிக்­கெ­தி­ராக ஒரு ஒருநாள் போட்­டி­யிலும், இங்­கி­லாந்து அணிக்­கெ­தி­ராக 5 ஒருநாள் போட்­டி­களிலும் மோத­வுள்­ளது.

இதில் அயர்­லாந்து அணிக்­கெ­தி­ரான போட்­டியில் வெற்­றி­பெற்று, இங்­கி­லாந்து அணிக்­கெ­தி­ரான தொடரை 5–-0 என கைப்­பற்­று­வ­த­னூ­டாக மே.இ.தீவுகள் உல­கக்­கிண்­ணத்­துக்கு நேர­டி­யாக தகு­தி­பெறும். 

இதே­வேளை இலங்கை அணி இறுதிப் போட்­டியில் தோல்­வி­யுறும் பட்­சத்தில் மே.தீவுகள் அணி இங்­கி­லாந்து அணிக்­கெ­தி­ரான தொடரை 4–-1 என கைப்­பற்­றி­னாலும் உலகக் கிண்ணத்துக்கு நேரடியாக தகுதி பெறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.