கொழும்பு நகர மண்டப பகுதியில் கடும் வாகன நெரிசல் காணப்படுவதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

Image result for கடும் வாகன நெரிசல் virakesari

குறித்த பகுதியில் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ள ஒன்றிணைந்த எதிரணியின் ஆர்ப்பாட்ட பேரணி காரணமாகவே இந்த வாகன நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.