கர்ப்­பப்­பையில் கட்­டிகள் கர்ப்பம் தரிக்க முன்னர் தான் வரும் என பலரும் நினைக்­கக்­கூடும். ஆனால் கர்ப்பம் தரித்த பெண்­க­ளிலும் சில சந்­தர்ப்­பங்­களில் ஸ்கேன் பரி­சோ­தனை செய்யும் போது கர்ப்­பப்­பையில் பைப்­பு­ரோயிட் கட்­டிகள் மற்றும் சூல­கத்தில் ஓவ­ரி­யன்சிஸ்ற் கட்­டிகள் கண்­ட­றி­யப்­ப­டு­வது வழ­மை­யா­கி­யுள்­ளது.

இச்­சந்­தர்ப்­பத்தில் பெண்கள் தாங்கள் சுமக்கும் சிசு­வுடன் சேர்த்து கர்ப்­பப்­பையில் கட்­டி­களும் உள்­ளது என அறிந்­த­வுடன் தமது சிசு­வுக்கோ தமக்கோ ஆபத்­துக்கள் வரக்­கூடும் என ஏங்­கு­வார்கள். இவ்­வா­றான சந்­தர்ப்­பங்­களில் இவர்­க­ளது சந்­தே­கங்­க­ளுக்கு தீர்க்­கப்­ப­டக்­கூ­டி­ய­வா­றான விளக்­கங்கள் கிடைக்­குமா என்­பது கேள்­விக்­கு­றி­யா­கத்தான் உள்­ளது. ஏனெனில், இப்­ப­டி­யான பிரச்­சி­னைகள் உள்­ள­வர்கள் பலர் பயப்­ப­டக்­கூ­டி­ய­வா­றான கதை­களை கேட்டு மிகவும் பயந்து போன நிலையில் இருப்­பதைக் காணக்­கூ­டி­ய­தாக உள்­ளது.

என­வேதான், கர்ப்­பப்பை கட்­டிகள் கர்ப்ப காலத்தில் கண்­ட­றி­யப்­பட்டால் அடுத்து என்ன செய்ய வேண்டும்? என பெண்­க­ளுக்கும் குடும்­பத்­தி­ன­ருக்கும் அறி­யத்­த­ரு­வது அவ­சி­ய­மாக உள்­ளது.

கர்ப்­பப்பை கட்­டிகள் கர்ப்ப காலத்தில் புதி­தாகத் தோன்­றுமா?

கர்ப்­பப்­பையில் பைப்­பு­ரோயிட் கட்­டிகள் புதி­தாக உரு­வாக மாட்­டாது. ஆனால், ஏற்­க­னவே அதா­வது கர்ப்பம் தரிக்க முன்­னரே இருந்த பைப்­பு­ரோயிட் கட்­டிகள் தான் மெது­மெ­து­வாக வள­ரக்­கூடும். கர்ப்பப்பை ஹோர்­மோன்­களின் பங்­க­ளிப்பால் கர்ப்­பப்பை கட்­டிகள் பரு­மனில் அதி­க­ரிக்­கின்­றன. இத­னால்தான் ஏற்­க­னவே இருந்த கட்­டிகள் பெரி­தாக மாறு­கின்­றன.

பைப்­பு­ரோயிட் கட்­டி­களால் கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்­ப­டக்­கூ­டிய ஆபத்­துக்கள் எவை?

கர்ப்­பப்­பையில் பல கட்­டிகள் உள்ள போதும் பெரிய கட்­டிகள் உள்ள போதும் சில­வே­ளை­களில் கரு­வா­னது இயற்­கை­யாக கலை­யக்­கூ­டிய சந்­தர்ப்­பங்கள் உள்­ளன. இதனை இயற்­கை­யான கருக்­க­லைதல் நிகழ்வு எனக்­கூ­றப்­படும். அது மட்­டு­மல்ல கர்ப்­பத்தில் சிசு­வுடன் கர்ப்­பப்பை கட்­டி­களும் உள்ளபோது வயிற்று வலி இடை­யி­டையே வந்து அவ­திப்­படும் நிலை ஏற்­ப­டு­கின்­றது. இதற்கு வயிற்று வலியைக் கட்­டுப்­ப­டுத்­தக்­கூ­டி­ய­வா­றான மாத்­தி­ரை­க­ளையோ ஊசி­க­ளையோ வழங்­கு­வதன் மூலமே சிகிச்­சை­ய­ளிக்­கப்­படும்.

மேலும், கர்ப்­பப்­பையில் கட்­டிகள் உள்­ள­ போது கர்ப்­பிணி பெண்ணின் வயிறு சாதா­ரண அள­வை­விட பெரி­தாக தோற்­ற­ம­ளிக்கும். இதனால் 6 மாத கர்ப்ப காலத்தில் வயிறு 8--9 மாதங்கள் போல் தோற்­ற­ம­ளிக்கும். இதன்­போது பெண் அசௌ­க­ரி­யங்­களை அனு­ப­விப்பாள்.

அது மட்­டு­மல்ல, கர்ப்­பப்பை கட்­டிகள் உள்­ள­போது கர்ப்­பத்தில் உள்ள சிசுவின் நிலையும் மாறக்­கூடும். அதா­வது சிசு­வா­னது குறுக்­கா­கவோ அல்­லது தலைமேல் கால் கீழா­கவோ இருக்க கூடும்.

கர்ப்­பப்பை கட்­டிகள் உள்ள போது பிர­ச­வ­மா­னது எவ்­வாறு இருக்கும் ?

கர்ப்­பப்பை கட்­டிகள் அதா­வது பைப்­பு­ரோயிட் கட்­டிகள் இருக்கும் போது பிர­ச­வ­மா­னது சிசே­ரி­ய­னா­கவோ அல்­லது சாதா­ரண சுகப் பிர­ச­வ­மா­கவோ இருக்கும் என்­பது பலர் மன­திலும் ஒரு கேள்­வி­யா­கத்தான் இருக்கும். எனவே, பைப்­பு­ரோயிட் கட்­டிகள் கர்ப்­பப்­பையில் இருக்கும் இடத்தைப் பொறுத்து பிர­சவ முறையை முடிவு செய்­யலாம் என்பதை தெரி­விக்க வேண்டும். அதா­வது கர்ப்­பப்­பையின் மேல்­பு­றத்தில் பைப்­பு­ரோயிட் கட்­டிகள் இருந்தால் சாதா­ரண சுகப்­பி­ர­ச­வத்­துக்கு வாய்ப்­புள்­ளது. அது போல் பைப்­பு­ரோயிட் கட்­டிகள் கர்ப்­பப்­பையின் கீழ்­பு­றத்தில் இருந்தால் சாதா­ரண சுகப்­பி­ர­சவம் கடினம். சிசே­ரியன் பிர­சவம் தான் முடியும்.

எனவே, பைப்­பு­ரோயிட் கட்­டிகள் கர்ப்­பப்­பையில் இருக்கும் விதத்தை பொறுத்தே சிசே­ரி­யனா அல்­லது சாதா­ரண சுகப் பிர­ச­வமா எனத் தீர்­மா­னிக்­கலாம்.

கர்ப்ப காலத்தில் பைப்­பு­ரோயிட் கட்­டிகள் உள்­ள­போது சத்திர சிகிச்சை செய்து கட்டிகளை அகற்ற முடியுமா?

பைப்புரோயிட் கட்டிகள் கர்ப்ப காலத்தில் இருக்கும் போது சத்திர சிகிச்சை செய்து கட்டிகளை அகற்ற முடியாது. பிரசவ நேரத்திலோ சிசேரியன் பிரசவத்திலும் கூட பைப்புரோயிட் கட்டிகள் சத்திர சிகிச்சை மூலம் அகற்ற முடியாது. அது ஆபத்தானது. எனவே கர்ப்பகால பிரசவம் முடிந்த பின்னர்தான் இது குறித்து தீர்மானிக்க வேண்டும்.