உலகை சவாலுக்குட்படுத்தியுள்ள நோய்களுள் போலியோ  முக்கிய பங்கை வகித்து வருகின்ற நிலையில், தாவரங்களை போலியோ வைரசுக்கு எதிரான நோய் எதிர்ப்பு சக்தியாக மாற்றும் ஆய்வில் விஞ்ஞானிகள் வெற்றி கண்டுள்ளதாக தகவல் வெளியிட்டுள்ளனர்.

நோய்க்கெதிரான தடுப்பு மருந்து தயாரிப்பு முறையை மாற்றியமைக்கும் சாத்தியக்கூறுகளில் மிக முக்கியமானதொரு வெற்றியாக இவ் ஆய்வு அமைந்துள்ளது.

இத்தகைய செயன்முறையால் மிக குறைந்த செலவில் விரைவாகவும் எளிதாகவும் போலியோ நோய்க்கெதிரான தடுப்பு மருந்தை தயாரிக்கலாம் என நோர்போல்கிலுள்ள ஜான் இன்ஸ் ஆராய்ச்சி மையத்தின் விஞ்ஞானிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.

தாவரங்களை பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்படும் இந்நோய் தடுப்பு மருந்தானது, போலியோவை ஒழிப்பதோடு மட்டுமல்லாது உலக நாடுகள் எதிர் நோக்குகின்ற மற்றுமொறு சவாலான ஜிகா வைரஸ் தொற்று அல்லது ஈபோலா போன்ற நோய் தொற்றுகளை அழிக்கவும் பயன்படும் என்கின்றனர் விஞ்ஞானிகள்.

தாவரங்களை கொண்டு கண்டுப்பிடிக்கப்பட்டுள்ள இத் தடுப்பு மருந்தானது வைரஸ் போன்ற துகள்கள் இதனுடைய வெளிப்புறத்தோற்றம் போலியோ வைரஸைப் போன்றே காணப்படுகிறது. ஆனால் இதனுடைய உட்புறம் வெறுமையாகவுள்ளது.