இறுக்கமாக அணியும் ஆடைகளால் மார்பகத்தின் இயல்பு தன்மை பாதிக்கப்பட சாத்தியமுண்டா? இது தான் தற்போது தகவல்தொழில்நுட்பத்துறையில் பணியாற்றும் இளம்பெண்களின் விவாதப்பொருளாக இருக்கிறது. 

இதற்கு ஒரு மருத்துவராக பதிலளிக்கவேண்டும் என்றால், இறுக்கமான ஆடைகளை அணிவதால் மார்பகத்தின் இயல்பு தன்மை ஒருபோதும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. இறுக்கமாக ஆடை அணிவதால் அவர்களுக்கு மூச்சு விடுதலில் சிரமம் ஏற்படும். மார்பகத்தின் மீது இறுக்கமாக அணியும் ஆடையின் அழுத்தங்கள் கோடுகளாக பதியும். மேலைத்தேயப் பெண்களுக்கு இதுபோன்ற கோடுகள் விழாது. ஆனால் எம்முடைய பெண்களுக்கு தோலின் நிறம் சற்று கருமையாக இருப்பதால், இறுக்கமாக ஆடை அணிபவர்களுக்கு அப்பகுதியில் மேலும் கருமையடையும். இதனை தவிர்க்கவேண்டும் எனில் தங்களின் மார்பக அளவை துல்லியமாக கண்டறிந்து, அதற்கேற்ற வகையிலான உள்ளாடைகளை அணியவேண்டும். இது ஒன்று தான் இதற்கான நிவாரணம் என்று கருதுகிறேன்.

அதே சமயத்தில் ஒரு புற மார்பகம் பெரிதாகவும், மறு புற மார்பகம் சிறியதாகவும் இருப்பது தான் ஆரோக்கியமான மார்பகம் என்ற கருத்தும் பெண்களின் மத்தியில் உலா வருகிறது. ஆனால் எல்லோருக்கும் இரண்டு மார்பகங்களும் சமமாக இருக்கும் என்று உறுதியாக கூற முடியாது. சரியான அளவுள்ள வளையல்களோ அல்லது மோதிரமோ இரண்டு கைகளிலும் ஒரே மாதிரியாக செல்லாததை பார்த்திருப்பீர்கள். எல்லோருக்கும் ஒரே அளவான மார்பகங்கள் இருப்பதில்லை. இரண்டிற்கும் இடையே சற்று வித்தியாசம் இருக்கத்தான் செய்யும். ஆனால் அதே தருணத்தில் உடைகளை அணிந்தவுடன் மார்பகத்தின் தோற்றத்தில் பெரிய அளவில் வித்தியாசமிருப்பதாக உணர்ந்தால், உடனே மருத்துவரை சந்தித்து ஆலோசனை பெறுங்கள். 

வைத்தியர் . செ. ராதாகிருஷ்ணா

தொகுப்பு அனுஷா.

தகவல் : சென்னை அலுவலகம்