பாகிஸ்தானில் கடந்த 25 வருடங்களில் முதன் முறையாக இந்து மதத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் அமைச்சரவையில் உறுப்புரிமை பெற்றுள்ளார்.

சிந்து மாகாணத்தின் கோட்கி மாவட்டம் மீர்புர் மதெலோ நகரத்தில்  65 வயதான தர்ஷன் லால் வைத்தியராக பணிபுரிகிறார்.  பாகிஸ்தானின் இடைக்காலப் பிரதமர் ஷாஹித் ககான் அப்பாஸியின் அமைச்சரவையில் இவர் இணைத்துக்கொள்ளப்பட்டுள்ளார்.  

இவர் 2013 ஆம் ஆண்டு நவாஸ் ஷரீஃபின் பி.எம்.எல்.என் கட்சியின் சார்பில் சிறுபான்மையினருக்கான ஒதுக்கீட்டில் பாராளுமன்ற உறுப்பினராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.

பாகிஸ்தானின் பஞ்சாப் பக்துன்க்வா சிந்து பலுச்சிஸ்தான் ஆகிய நான்கு மாகாணங்களையும் ஒருங்கிணைக்கும் பணி தர்ஷன் லாலிடம் ஒப்படைக்கப்படடள்ளது.