அரசாங்க மற்றும் அரச அங்கீகாரம் பெற்ற பாடசாலைகள் இரண்டாம் தவணைக்காக  இன்று முதல்  மூடப்படுகின்றன. 

மூன்றாம் தவணைக்காக பாடசாலைகள் மீண்டும் எதிர்வரும் செப்டெம்பர் மாதம் 6 ஆம் திகதி திறக்கப்படவுள்ளன.

இதேவேளை நாடு பூராகவும் உள்ள முஸ்லிம் பாடசாலைகள் எதிர்வரும் 18 ஆம் திகதி இரண்டாம் தவணைக்காக மூடப்படவுள்ளதுடன் இம்மாதம் 28 ஆம் திகதி மூன்றாம் தவணைக்காக மீண்டும் திறக்கப்படவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.