மழை­வீழ்ச்சி அதி­க­மாக பதி­வான கார­ணத்­தினால் பதுளை திக்­ஹா­ரவ பகு­தியில் நிலத்­தா­ழி­றக்க அபாயம் ஏற்­ப­டு­வ­தற்­கான வாய்­ப்­புக்கள் உள்ள கார­ணத்­தினால் அப்­ப­கு­தியில் வசித்த 100 குடும்­பங்கள் தற்­கா­லி­க­மாக வெளி­யேற்­றப்­பட்­டுள்­ள­தாக அனர்த்த முகா­மைத்­துவ மத்­திய நிலை­யத்தின் பேச்­சாளர் பிரதீப் கொடிப்­பிலி தெரி­வித்தார்.

உமா ஓயா திட்­டத்தின் கார­ண­மாக மேற்­கு­றிப்­பிட்ட பகு­தியில் நீர் வழிந்து ஓட ஆரம்­பித்­துள்­ளது. 

இந்­நீரின் அளவு அதி­க­மான கார­ணத்­தி­னா­லேயே நிலம் தாழி­றங்கும் அபா­யம் காணப்­ப­டு­கின்ற பகு­தியில் வாழும் குடும்­பங்­களை அகற்ற அனர்த்த முகா­மைத்­துவ மத்­திய நிலையம் தீர்­மா­னித்­துள்­ளது.

 இவ்­வாறு வெளி­யேற்­றப்­பட்ட குடும்­பங்கள் பண்­டா­ர­வளை, பிந்து­னு­வெவ பகு­தி­யி­லுள்ள இளைஞர் படை­ய­ணியின் பயிற்சி தளத்தில் தற்­கா­லி­க­மாக தஞ்சம் புகுந்­துள்­ளன.

 இதனால் கொழும்பு – பதுளை பிர­தான வீதியும் திக்­ஹா­ராவ பகு­தியும் நேற்­று மாலை வேளையில் ஒரு மணித்­தி­யா­ல­மாக மூடி வைக்­கப்­பட்­டி­ருந்து பின்னர் போக்­குவ­ரத்­துக்­காக திறந்­து­வி­டப்­பட்­டுள்­ளது.

எவ்­வா­றா­யினும் 5 மாதங்­களின் பின் னர் பதுளை, பண்­டா­ர­வளை ஆகிய பகுதிகளுக்கு மழைவீழ்ச்சி பெருமள வில் பதிவாகியுள்ளதாக நேற்றைய தினம் வானிலை அவதான நிலையம் சுட்டிக்காட்டியிருந்தமையும் குறிப்பி டத்தக்கதாகும்.