பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான வாகன வீடுகளை கொள்வனவு செய்வதற்கான குறைநிரப்பு பிரேரணையை அரசாங்கம் பாராளுமன்றில் சற்றுமுன்னர் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.

Image result for குறைநிரப்பு பிரேரணை virakesari