புறக்கோட்டை பகுதியில் உள்ள மெனிங் சந்தையை பேலியகொடை பகுதிக்கு இடமாற்ற அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியுள்ளது.