ரஷ்ய இரா­ணு­வ­மா­னது இலத்­தி­ர­னியல் நெருக்­க­டியை ஏற்­ப­டுத்தும் உப­க­ர­ணங்கள் மூலம் அமெ­ரிக்க போர்க் கப்­பல்­க­ளுக்கு ஈடு­கொ­டுக்கக் கூடிய வல்­ல­மையை தற்­போது கொண்­டுள்­ள­தாக  ரஷ்ய ஊடகம் உரி­மை­கோ­ரி­யுள்­ளது.

அமெ­ரிக்க நாச­காரி கப்­ப­லான யூ.எஸ்.எஸ். டொனால்ட் குக் பல வரு­டங்­க­ளுக்கு முன்னர் கருங்­க­டலில் பய­ணித்த போது,  ரஷ்ய விமா­ன­மொன்றின் மூலம் மேற்­படி  இலத்­தி­ர­னியல் போர் முறைமை தொழில்­நுட்பம் பயன்­ப­டுத்­தப்­பட்­ட­தை­ய­டுத்து  அந்தக் கப்­ப­லா­னது செயற்­பட முடி­யாத நிலைக்­குள்­ளா­ன­தாக  அந்த ஊடகம் தெரி­விக்­கி­றது.

அந்த வகையில் எந்­த­வொரு கப்­ப­லி­லி­ருந்தும் ராடர் கரு­வி­யி­லி­ருந்தும்  செய்­ம­திக்கு அனுப்­பப்­படும்  சமிக்­ஞையை கண்­ட­றிந்து அதனை குறுக்­கீடு செய்து செய­லற்­ற­தாக்கும் வல்­ல­மையை ரஷ்யா கொண்­டுள்­ளதால்  அந்தக் கப்­பல்கள் தமது இலக்­கு­களை அடை­யாளம் கண்டு தாக்­கு­தல்­களை மேற்­கொள்­வது சாத்­தி­ய­மற்­ற­தாகி விடும் என அந்த ஊடகம் குறிப்­பிட்­டுள்­ளது.

ரஷ்­யாவின் இந்த பிந்­திய இலத்­தி­ர­னியல் போர் உப­க­ரணத் தொகு­தி­யான கிபி­னியை உள்­ள­டக்­கிய அந்­நாட்டு விமா­ன­மா­னது அதி சக்தி வாய்ந்த இலத்­தி­ர­னியல் அலை­களைப் பிர­யோ­கித்து  போர்க் கப்­பல்­களின் இலத்­தி­ர­னியல் முறை­மை­க­ளையும் சமிக்­ஞை­க­ளையும் கண்­ட­றிந்து செய­லற்­ற­தாக்கும்  வல்­ல­மையைக் கொண்­டுள்­ள­தாக அந்த ரஷ்ய ஊடகம்  தெரி­வித்­துள்­ளது.

"போர் ஒன்றில் வெல்­வ­தற்கு விலை­யு­யர்ந்த ஆயு­தங்கள் தேவை­யில்லை. அதி­சக்தி வாய்ந்த வானொலி இலத்­தி­ர­னியல்  நெருக்­கடி முறைமை போது­மா­ன­தாகும்" என அந்த ஊடகம் உரி­மை­கோ­ரி­யுள்­ளது.

இந்த இலத்­தி­ர­னியல் நெருக்­கடி முறை­மை­யா­னது அமெ­ரிக்க கப்பல்கள்,  ஏவுகணைகள்,  விமானங்கள் என்பவற்றில் பொருத்தப்பட்டுள்ள இலத்திரனியல் உபகரணங்களை முழுமையாக செயலற்றதாக்கும் வல்லமையைக் கொண்டுள்ளதால் அவை செயற்பட முடியாத நிலைக்குள்ளாகும் எனத்  தெரிவிக்கப்படுகிறது.