வீட்டில் வழக்கும் செல்லபிராணிகளில் எல்லோருக்கும் மிகவும் பிடித்த விலங்காக நாய் உள்ளது யாவரும் அறிந்த விடயமாகும்.

செல்லபிராணியான நாய்கள் வீட்டு எஜமான் கூறும் அனைத்தையும் செய்வதால் மனிதர்கள் மத்தியில் நாயுடனான நட்பு மிக நெருக்கமாக அமைந்துள்ளது.

இதேபோன்று வெளிநாட்டு ஒன்றில் வீட்டில் வளர்க்கும் நாய் தன் எஜமான் இட்ட கட்டளையினை சரியாக கடைப்பிடிக்கும் வீடியோ இணையத்தில் மிக வேகமாக பரவிவருகின்றது.

குறித்த வீடியோவில் அந்த நாய் தனது மூக்கின் மேல் பியர் கோப்பையினை தாங்கியுள்ளது. அந்நாயின் எஜமான் அக்கோப்பையிக்கு பியரினை ஊற்றுகின்றார்.

பியர் சிந்தாமல் அக்கோப்பையினை தாங்கி கொண்டிருந்த குறித்த நாய் ரசிகர்கள் மக்கள் மத்தியில் பிரசித்தியடைந்துள்ளது.